ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДФС України

від 17.03.2015   № 185

 

Перелік тестових завдань для перевірки знань

агентів з митного оформлення (представників митних брокерів)

 

1.704.01.1 Статус уповноваженого економічного оператора надається підприємству митницею шляхом:

1.

видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора без включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів

2.

видачі ліцензії уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів

3.

видачі свідоцтва уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів

4.

видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів

 Джерело: стаття 12 Митного кодексу України.

2.704.01.2 Підприємству може бути видано сертифікати уповноваженого економічного оператора таких видів:

1.

на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки

2.

щодо надійності і безпеки

3.

на спрощення митних процедур

4.

всі відповіді вірні

 Джерело: стаття 12 Митного кодексу України.

3.704.01.3 Статус уповноваженого економічного оператора визнається:

1.

тільки в зоні діяльності митниці, де акредитований оператор

2.

на всій території Європейського Союзу

3.

на всій митній території України

4.

на всій території Митного Союзу

 Джерело: стаття 12 Митного кодексу України.

4.704.01.4 З метою отримання статусу уповноваженого економічного оператора підприємство подає:

1.

до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, підписану керівником і завірену головним бухгалтером

2.

до митниці на кордоні заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства

3.

до центрального офісу заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства

4.

до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства

 Джерело: стаття 13 Митного кодексу України.

5.704.01.5 До заяви про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора додається анкета з результатами самооцінки, проведеної заявником за такими критеріями:

1.

платоспроможність та відповідність стандартам безпеки

2.

всі відповіді вірні

3.

система звітності та обліку товарів, транспортних засобів

4.

дотримання положень законодавства України, в тому числі законодавства з питань державної митної справи

 Джерело: стаття 13 Митного кодексу України.

6.704.01.6 Рішення щодо надання або ненадання статусу уповноваженого економічного оператора митницею приймається протягом:

1.

45 календарних днів від дня отримання заяви

2.

30 календарних днів від дня отримання заяви

3.

10 календарних днів від дня отримання заяви

4.

90 календарних днів від дня отримання заяви

 Джерело: стаття 13 Митного кодексу України

7.704.01.7 Форма і порядок видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора визначаються:

1.

Кабінетом Міністрів України

2.

Торгово-промисловою палатою України

3.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 13 Митного кодексу України

8.704.01.8 Підприємство зобов'язане інформувати відповідний орган доходів і зборів про зміну відомостей, заявлених ним для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора, протягом:

1.

трьох робочих днів від дня зміни таких відомостей

2.

десяти робочих днів від дня зміни таких відомостей

3.

семи робочих днів від дня зміни таких відомостей

4.

п’яти робочих днів від дня зміни таких відомостей

 Джерело: стаття 13 Митного кодексу України

9.704.01.9 Для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора підприємство повинне відповідати таким умовам:

1.

здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше одного року до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

2.

здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше п’яти років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

3.

здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше двох років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

4.

здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше трьох років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності

 Джерело: стаття 14 Митного кодексу України

10.704.01.10 Уповноваженому економічному оператору, якому виданий сертифікат щодо надійності і безпеки, можуть бути надані такі спеціальні спрощення:

1.

зняття митного забезпечення без отримання дозволу перевізника

2.

зняття митного забезпечення після отримання дозволу перевізника

3.

зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці

4.

зняття митного забезпечення після отримання дозволу митниці

 Джерело: стаття 15 Митного кодексу України

11.704.01.11 Уповноваженому економічному оператору, якому видано сертифікат щодо надійності і безпеки, можуть бути надані такі спеціальні спрощення:

1.

відправка товарів із зони митного контролю без пред’явлення митниці відправлення

2.

доставка товарів в приміщення, відкриті та криті площадки вантажного терміналу без пред’явлення митниці відправлення

3.

відправка товарів з приміщень, відкритих та критих площадок уповноваженого оператора економічної діяльності після пред’явлення митниці відправлення

4.

відправка товарів з приміщень, відкритих та критих майданчиків уповноваженого оператора економічної діяльності без пред'явлення їх органу доходів і зборів відправлення

 Джерело: стаття 15 Митного кодексу України

12.704.01.12 Уповноваженому економічному оператору, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур, можуть бути надані такі спеціальні спрощення:

1.

звільнення від надання гарантії при здійсненні вивезення товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор

2.

звільнення від надання гарантії при здійсненні імпорту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом не є уповноважений економічний оператор

3.

звільнення від надання гарантії при здійсненні прохідного митного транзиту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор

4.

звільнення від надання гарантії при здійсненні внутрішнього митного транзиту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор

 Джерело: стаття 15 Митного кодексу України

13.704.01.13 Дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється митницею за наявності таких підстав:

1.

подання підприємством заяви про призупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора

2.

заборгованості зі сплати митних платежів та пені

3.

всі відповіді вірні

4.

виявлення органом доходів і зборів достовірних фактів та відомостей, що спростовують відомості, надані за результатами самооцінки

 Джерело: стаття 16 Митного кодексу України.

14.704.01.14 Сертифікат уповноваженого економічного оператора анулюється у разі:

1.

притягнення більше двох разів протягом двох років посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного Кодексу

2.

притягнення більше трьох разів протягом року посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного Кодексу

3.

притягнення більше двох разів протягом року посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного Кодексу

4.

притягнення більше двох разів протягом трьох років посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 - 485 Митного Кодексу

 Джерело: стаття 17 Митного кодексу України

15.704.01.15 Місця розвантаження та завантаження транспортних засобів комерційного призначення, посадки та висадки пасажирів, а також місця стоянки для здійснення митного контролю визначаються:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної Служби України

2.

адміністрацією автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, у межах яких діють пункти пропуску через державний кордон України, з урахуванням особливостей їх функціональної і технологічної діяльності та за поданням відповідного органу доходів і зборів, погодженим з відповідним органом охорони державного кордону

3.

Адміністрацією Державної прикордонної Служби України

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 188 Митного кодексу України

16.704.01.16 Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України:

1.

без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2.

із справлянням митних платежів та із застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3.

із справлянням митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4.

без справляння митних платежів із застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 Джерело: стаття 189 Митного кодексу України.

17.704.01.17 У разі втрати або видачі без дозволу органу доходів і зборів товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом:

1.

перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на транзит зазначених товарів

2.

за наявності поважних причин перевізник до адміністративної відповідальності не притягується

3.

перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів

4.

перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на транзит зазначених товарів за пільговими ставками

 Джерело: стаття 193 Митного кодексу України

18.704.01.18 До способу переміщення товарів не відносяться :

1.

пасажирські відправлення

2.

вантажні відправлення

3.

несупроводжуваний багаж

4.

супроводжуваний багаж

 Джерело: стаття 186 Митного кодексу України

19.704.01.19 Транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України:

1.

не підлягають митному контролю та митному оформленню

2.

не підлягають митному оформленню

3.

підлягають митному контролю та митному оформленню

4.

не підлягають митному контролю

 Джерело: стаття 187 Митного кодексу України

20.704.01.20 Перевізники зобов’язані:

1.

всі відповіді вірні

2.

у разі прибуття до органу доходів і зборів призначення у неробочий час забезпечувати схоронність товарів і вживати визначених органом доходів і зборів заходів для недопущення їх несанкціонованого вилучення з-під митного контролю

3.

не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу органу доходів і зборів

4.

під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх пакування

 Джерело: стаття 191 Митного кодексу України

21.704.01.21 Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили не зміг прибути до органу доходів і зборів призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов'язаний:

1.

недопущення будь-якого використання товарів

2.

терміново повідомити найближчий орган доходів і зборів про обставини події, місцезнаходження товарів і транспортного засобу

3.

всі відповіді вірні

4.

вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів

 Джерело: стаття 192 Митного кодексу України

22.704.01.22 За порушення порядку, встановленого для переміщення товарів транзитом, перевізник притягується:

1.

до адміністративної відповідальності, передбаченої Кримінальним Кодексом України

2.

до адміністративної відповідальності, передбаченої Цивільним Кодексом України

3.

до кримінальної відповідальності, передбаченої Митним Кодексом України

4.

до адміністративної відповідальності, передбаченої Митним Кодексом України

 Джерело: стаття 193 Митного кодексу України.

23.704.02.1 Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державного кордону

3.

Кабінетом Міністрів України

4.

Верховною Радою України

 Джерело: стаття 195 Митного кодексу України.

24.704.02.2 Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України:

1.

не повинен перевищувати 60 днів, а для автомобільного транспорту – 10 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

2.

не повинен перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту – 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

3.

не повинен перевищувати 10 днів, а для автомобільного транспорту – 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

4.

не повинен перевищувати 90 днів, а для автомобільного транспорту – 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

 Джерело: стаття 199 Митного кодексу України.

25.704.02.3 У місці доставки товари і транспортні засоби пред’являються, а документи на них передаються органу доходів і зборів:

1.

у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для органу доходів і зборів - протягом доби

2.

протягом доби, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для органу доходів і зборів, - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу

3.

протягом 2 годин після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для органу доходів і зборів - протягом 3 годин

4.

у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для органу доходів і зборів - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу

 Джерело: стаття 200 Митного кодексу України.

26.704.02.4 Зміна місця стоянки (прибуття) транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів забезпечення ідентифікації:

1.

допускається з дозволу адміністрації автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій

2.

допускаються з дозволу органу доходів і зборів за погодженням з органом охорони державного кордону

3.

допускаються лише з дозволу органу доходів і зборів

4.

допускаються з дозволу органу охорони державного кордону

 Джерело: стаття 200 Митного кодексу України.

27.704.02.5 Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк:

1.

який визначається адміністрацією морських і річкових портів

2.

який визначається керівником органу доходів і зборів за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами

3.

який визначається керівником органу охорони державного кордону України та адміністрацією морських і річкових портів

4.

який визначається керівником органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами

 Джерело: стаття 208 Митного кодексу України.

28.704.02.6 Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у такій черговості:

1.

судна у порядку їх прибуття; лінійні судна; танкерні судна; аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-пасажирські судна

2.

лінійні судна; танкерні судна; аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-пасажирські судна

3.

аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-пасажирські судна; лінійні судна; танкерні судна; інші судна у порядку їх прибуття

4.

судна у порядку їх прибуття

 Джерело: стаття 208 Митного кодексу України.

29.704.02.7 У разі втрати товарів, що перебувають в зоні митного контролю на території морського або річкового порту (крім природних втрат за нормальних умов зберігання), або видачі їх без дозволу органу доходів і зборів

1.

обов’язок із сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, покладається на митного брокера (декларанта)

2.

митні платежі не сплачуються

3.

обов’язок із сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, покладається на власника товарів

4.

обов’язок із сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, покладається на адміністрацію порту

 Джерело: стаття 210 Митного кодексу України.

30.704.02.8 Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт:

1.

на строк до десяти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення

2.

на строк до п’яти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення

3.

на строк до тридцяти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення

4.

на строк до п’яти діб, митному оформленню не підлягає, під митним контролем не перебуває

 Джерело: стаття 211 Митного кодексу України.

31.704.02.9 Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну:

1.

здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та Митного кодексу України без оформлення митної декларації та оподаткування зазначеної продукції

2.

не здійснюється

3.

здійснюється з оформленням митної декларації, оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та Митного кодексу України

4.

здійснюється з поданням митної декларації, оподаткування зазначеної продукції не здійснюється

 Джерело: стаття 212 Митного кодексу України.

32.704.02.10 Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна:

1.

здійснюється в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів до набуття резидентом права власності на таке судно

2.

здійснюється в режимі імпорту на загальних підставах

3.

здійснюється в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів після набуття резидентом права власності на таке судно

4.

здійснюється з дозволу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 213 Митного кодексу України.

33.704.02.11 Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю та:

1.

протягом 2 годин повідомити Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику

2.

протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна

3.

протягом доби повідомити найближчий орган охорони державного кордону про місце посадки судна

4.

протягом доби повідомити найближчий орган доходів і зборів та орган охорони державного кордону про місце посадки судна

 Джерело: стаття 216 Митного кодексу України.

34.704.02.12 Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання повідомлення про вимушену посадку повітряного судна за межами міжнародного аеропорту зобов’язана:

1.

забезпечити термінову доставку посадових осіб органу охорони державного кордону до місця посадки повітряного судна

2.

забезпечити термінову доставку до органу доходів і зборів вантажів з небезпечними властивостями

3.

забезпечити перевезення посадових осіб органу доходів і зборів до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж і товари, що підлягають митному контролю, до органу доходів і зборів

4.

повідомити найближчий орган доходів і зборів та орган охорони державного кордону

 Джерело: стаття 216 Митного кодексу України.

35.704.02.13 Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (крім товарів, заборонених до транзиту):

1.

підлягають оподаткуванню митними платежами

2.

не підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл органу доходів і зборів

3.

не підлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту

4.

підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл органу доходів і зборів

 Джерело: стаття 217 Митного кодексу України.

36.704.02.14 Строки проведення митних формальностей щодо залізничного рухомого складу визначаються:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

керівником органу доходів і зборів за погодженням з іншими контролюючими органами та адміністрацією залізниці, а у пункті пропуску через державний кордон України ще й керівником відповідного органу охорони державного кордону України

3.

посадовою особою органу доходів і зборів

4.

адміністрацією залізниці за погодженням з органом доходів і зборів України, а у пункті пропуску через державний кордон України ще й керівником відповідного органу охорони державного кордону України

 Джерело: стаття 218 Митного кодексу України.

37.704.02.15 З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися:

1.

поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником органу доходів і зборів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

поза пунктами пропуску через державний кордон України митний контроль не здійснюється

3.

поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону

4.

поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником органу доходів і зборів за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України

 Джерело: стаття 220 Митного кодексу України.

38.704.02.16 Припаси переміщуються через митний кордон України:

1.

із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2.

без звільнення від оподаткування митними платежами

3.

із застосуванням до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4.

на загальних підставах, без звільнення від оподаткування митними платежами

 Джерело: стаття 223 Митного кодексу України.

39.704.02.17 У разі якщо повітряне судно має зробити посадку в одному чи кількох аеропортах на митній території України, органи доходів і зборів:

1.

забезпечують схоронність припасів, які знаходяться на борту, або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України

2.

забороняють видачу припасів, які доставлені на борт судна під час перебування цього судна на митній території України

3.

забороняють видачу припасів, які знаходяться на борту або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України

4.

дозволяють видачу припасів, які знаходяться на борту, або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України

 Джерело: стаття 226 Митного кодексу України.

40.704.02.18 Припаси, ввезені на митну територію України засобами водного, авіаційного та залізничного транспорту:

1.

не випускаються для вільного обігу на митній території України

2.

заборонено поміщати в інший митний режим

3.

випускаються для вільного обігу на митній території України або поміщаються в інший митний режим

4.

не випускаються для вільного обігу на митній території України, поміщаються в інший митний режим тільки з дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 227 Митного кодексу України.

41.704.02.19 Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України:

1.

здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону

3.

здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4.

здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері перевезення вантажів

 Джерело: стаття 231 Митного кодексу України.

42.704.02.20 Порядок і строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, строки сплати митних платежів

1.

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державного кордону

2.

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3.

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансів

4.

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері перевезення вантажів

 Джерело: стаття 232 Митного кодексу України.

43.704.03.1 Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім:

1.

товарів подвійного використання

2.

тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України

3.

товарів, на які встановлено держані дотації

4.

товарів, на які встановлено держані дотації; товарів промислового призначення; товарів, що можуть завдати шкоди навколишньому середовищу

 Джерело: пункт 1статті 365 Митного кодексу України

44.704.03.2 Митне оформлення товарів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися:

1.

у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України

2.

у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України

3.

у органі доходів і зборів за місцем постійної реєстрації громадянина

4.

у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче розташований до місця постійної реєстрації громадянина

 Джерело: пункт 4 статті 365 Митного кодексу України

45.704.03.3 Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами (крім товарів, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та у вантажних відправленнях, а також товарів за товарними позиціями 8701- 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації), здійснюється:

1.

у органі доходів і зборів за місцем постійної реєстрації громадянина

2.

у пунктах пропуску через державний кордон України

3.

у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України

4.

у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче розташований до місця постійної реєстрації громадянина

 Джерело: пункт 5 статті 365 Митного кодексу України

46.704.03.4 Місця здійснення митного оформлення ввезених на митну територію України громадянами товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, визначаються:

1.

Кабінетом Міністрів України

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері фінансів

4.

декларантом

 Джерело: пункт 7статті 365 Митного кодексу України

47.704.03.5 Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується:

1.

середньостатистична вартість даних товарів (зарубіжних та вітчизняних виробників)

2.

фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів

3.

митна вартість

4.

вартість заявлена громадянином при усному опитуванні

 Джерело: пункт 1статті 368 Митного кодексу України

48.704.03.6 При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні (громадянами), крім вартості самих товарів, враховується:

1.

вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту доставлення до місця призначення

2.

вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України

3.

вартість їх страхування до моменту переходу ризику

4.

вартість їх страхування до моменту переходу права власності

 Джерело: пункт 2 статті 368 Митного кодексу України

49.704.03.7 У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів (які переміщуються громадянами) органи доходів і зборів визначають їх вартість:

1.

самостійно, на підставі індикативних цін

2.

на підставі ціни на подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог Митного та Податкового кодексів України

3.

самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог Митного кодексу

4.

відповідно до середньостатистичної вартості даних товарів (зарубіжних та вітчизняних виробників)

 Джерело: пункт 4статті 368 Митного кодексу України

50.704.03.8 Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України:

1.

не підлягають декларуванню

2.

підлягають обов’язковому письмовому декларуванню

3.

підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово

4.

підлягають усному або письмовому декларуванню за бажанням власника даних речей

 Джерело: стаття 369 Митного кодексу України

51.704.03.9 Не підлягають письмовому декларуванню товари при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України (за винятком тих, на які законодавством України встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів):

1.

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100000 євро

2.

сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро

3.

сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро

4.

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро

 Джерело: пункт 1статті 371 Митного кодексу України

52.704.03.10 Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають:

1.

усному чи письмовому декларуванню за бажанням громадянина у порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

2.

усному чи письмовому декларуванню за бажанням громадянина, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами

3.

письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами

4.

усному чи письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами

 Джерело: пункт 2статті 371 Митного кодексу України

53.704.03.11 Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім передбачених законодавством випадків), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України:

1.

підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово

2.

підлягають усному або письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для громадян, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України

3.

підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України

4.

підлягають усному або письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України

 Джерело: пункт 3статті 371 Митного кодексу України

54.704.03.12 Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів (за винятком товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, особистих речей та транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон) за межі митної території України здійснюється з наданням органу доходів і зборів:

1.

гарантії у вигляді грошової застави, гарантійного листа фінансової установи, страхування фінансової гарантії перевізника, книжки А.Т.А.

2.

відповідних документів, виданих державними органами та зі сплатою вивізного мита

3.

зобов’язання про зворотне ввезення

4.

гарантії у вигляді грошової застави

 Джерело: пункт 1статті 372 Митного кодексу України

55.704.03.13 Зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться (пересилаються) громадянами-резидентами за межі митної території України і сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися:

1.

відповідно до вказівок керівника митного поста та керівника прикордонного органу

2.

відповідно до вказівки посадової особи органу доходів і зборів та посадової особи органу охорони державного кордону

3.

за бажанням громадянина

4.

на вимогу посадової особи органу доходів і зборів, що здійснює митний контроль та митне оформлення

 Джерело: пункт 4статті 372 Митного кодексу України

56.704.03.14 Не допускається вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів, незалежно від їх загальної фактурної вартості, згідно з переліком, що визначається:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері фінансів

2.

Національним банком України

3.

Кабінетом Міністрів України

4.

Верховною Радою України

 Джерело: пункт 1статті 373 Митного кодексу України

57.704.03.15 Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами:

1.

які є недієздатними, або не досягли 21-річного віку

2.

які не досягли 18-річного віку

3.

які є недієздатними

4.

які досягли 18-річного віку

 Джерело: пункт 4статті 373 Митного кодексу України

58.704.03.16 Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження визначається:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері фінансів

2.

Верховною Радою України

3.

Національним банком України

4.

Кабінетом Міністрів України

 Джерело: пункт 2статті 373 Митного кодексу України

59.704.03.17 Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес відправленнях, а також товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, підлягають:

1.

усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та є об’єктом оподаткування митними платежами

2.

обов’язковому письмовому декларуванню на підставі товаросупровідних документів та є об’єктом оподаткування митними платежами

3.

усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктами оподаткування митними платежами

4.

обов’язковому письмовому декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктом оподаткування митними платежами

 Джерело: пункт 6статті 374 Митного кодексу України

60.704.03.18 Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають:

1.

письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 20 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

2.

усному або письмовому декларуванню за бажанням власника та оподатковуються ввізним митом за ставкою 20 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

3.

письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

4.

усному або письмовому декларуванню за бажанням власника та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України

 Джерело: пункт 7статті 374 Митного кодексу України 

61.704.03.19 Не допускається ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами:

1.

які є недієздатними

2.

які є недієздатними або не досягли 21-річного віку

3.

які не досягли 18-річного віку

4.

які досягли 18-річного віку

 Джерело: пункт 1статті 376 Митного кодексу України

62.704.03.20 Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях з розрахунку на одну особу:

1.

250 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 2 літри пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв

2.

200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 10 літрів пива, 5 літрів вина, 2 літри міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв

3.

200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв

4.

200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 2 літра пива, 5 літрів вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв

 Джерело: пункт 2 статті 376 Митного кодексу України

63.704.03.21 Товари за товарними позиціями 8701 – 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають:

1.

письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за ставкою 5 відсотків, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками 20 відсотків

2.

письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за ставкою 10 відсотків, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками 20 відсотків

3.

письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України

4.

усному або письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України

 Джерело: пункт 1статті 377 Митного кодексу України

64.704.03.22 Товари за товарними позиціями 8701 – 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, підлягають:

1.

обов’язковій сертифікації у випадках, якщо з моменту їх виготовлення до моменту їх ввезення на територію України пройшло більше двох років

2.

обов’язковій сертифікації у випадках, якщо з моменту їх виготовлення до моменту їх ввезення на територію України пройшло більше трьох років

3.

обов’язковій сертифікації у випадках, встановлених законодавством для підприємств

4.

обов’язковій сертифікації у випадках, якщо до їх ввезення на територію України вони були в користуванні

 Джерело: пункт 2 статті 377 Митного кодексу України

65.704.03.23 Ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу товари, за товарними позиціями 8701 – 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що підлягають державній реєстрації уповноваженими органами України, забороняється:

1.

відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до завершення митного оформлення та здійснення сертифікації цих товарів

2.

відчужувати або передавати у розпоряджання іншим особам до моменту повної сплати всіх передбачених законодавством платежів при ввезенні таких товарів

3.

відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до здійснення державної реєстрації цих товарів

4.

відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до завершення митного оформлення

 Джерело: пункт 3 статті 377 Митного кодексу України

66.704.03.24 Особа, яка декларує товари (що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України), має право:

1.

довести достовірність відомостей, представлених для визначення їх фактурної вартості

2.

довести достовірність відомостей щодо придбання даних товарів у тій чи іншій країні

3.

довести достовірність відомостей щодо виготовлення даних товарів у тій чи іншій країні

4.

довести достовірність відомостей щодо виробництва даних товарів у тій чи іншій країні

 Джерело: пункт 3 статті 368 Митного кодексу України

67.704.03.25 Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України:

1.

не оподатковуються митними платежами

2.

оподатковуються митними платежами, якщо їх вартість перевищує 10000 Євро

3.

оподатковуються митними платежами, якщо їх вартість перевищує 1000 Євро

4.

оподатковуються митними платежами, якщо їх вартість перевищує 100000 грн.

 Джерело: стаття 369 Митного кодексу України

68.704.03.26 Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України підлягають декларуванню шляхом учинення дій усно або за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також:

1.

звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного), якщо їх вартість не перевищує 10000 Євро

2.

звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного)

3.

не звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного), якщо їх вартість перевищує 10000 Євро

4.

не звільняються від застосування до них видів державного контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного), якщо їх вартість перевищує 100000 грн.

 Джерело: стаття 369 Митного кодексу України

69.704.03.27 У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення товарів орган доходів і зборів вживає заходів для забезпечення:

1.

нарахування та стягнення вивізного мита та податку на додану вартість

2.

ідентифікації цих товарів з метою їх зворотнього ввезення без письмового декларування та без оподаткування митними платежами

3.

нарахування та стягнення передбачуваних законодавством платежів та подання відповідних дозвільних документів

4.

нарахування та стягнення вивізного мита, податку на додану вартість, а у окремих випадках ще і акцизного збору

 Джерело: пункт 5 статті 372 Митного кодексу України

70.704.03.28 Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до Митного кодексу, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до:

1.

одного року з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

2.

трьох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

3.

двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

4.

180 днів з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами

 Джерело: пункт 11 статті 374 Митного кодексу України

71.704.03.29 Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами, можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж двох років з дня ввезення на митну територію України лише:

1.

після подання документів, що підтверджують усиновлення (опіку) особами, які ввезли їх в Україну, не менш ніж п’яти неповнолітніх дітей

2.

після подання документів, що підтверджують відмову особами, які ввезли їх в Україну, від громадянства країни попереднього місця проживання

3.

після подання документів, що підтверджують отримання особами, які ввезли їх в Україну, громадянства України

4.

після сплати особами, які ввезли їх в Україну, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації

 Джерело: пункт 11 статті 374 Митного кодексу України

72.704.03.30 Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають:

1.

усному декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом

2.

усному чи письмовому декларуванню за бажанням власника

3.

письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом

4.

письмовому декларуванню, оподаткуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом

 Джерело: стаття 375 Митний кодекс України

73.704.04.1 Зовнішньоекономічна діяльність - це:

1.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару

2.

діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами

3.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном товарами між суб'єктами господарювання

4.

зовнішня торгівля та підприємницька діяльність

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

74.704.04.2 Господарська діяльність - це:

1.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару

2.

діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами

3.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном товарами

4.

зовнішня торгівля та підприємницька діяльність

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

75.704.04.3 Квоти (контингенти) глобальні це:

1.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

2.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

3.

граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

4.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

76.704.04.4 Квоти (контингенти) групові це:

1.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

2.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

3.

граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

4.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-ХІІ „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

77.704.04.5 Квота експортна (імпортна) це:

1.

квота, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

2.

квота, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

3.

квота, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

4.

граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

78.704.04.6 Квоти (контингенти) індивідуальні це:

1.

граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру

2.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

3.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись

4.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-ХІІ „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

79.704.04.7 Квоти спеціальні це:

1.

граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях

2.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

3.

квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується

4.

граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

80.704.04.8 Ліцензія спеціальна це:

1.

належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

2.

відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3.

дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

4.

належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

81.704.04.9 Ліцензія відкрита (індивідуальна) це:

1.

належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

2.

відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3.

належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів

4.

дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

82.704.04.10 Ліцензія генеральна це:

1.

разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції

2.

дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

3.

належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

4.

відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

83.704.04.11 Ліцензія експортна (імпортна) це:

1.

разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції

2.

відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3.

дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

4.

належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

84.704.04.12 Ліцензія разова (індивідуальна) це:

1.

дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

2.

відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)

3.

належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

4.

разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції

 Джерело: стаття 1 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

85.704.04.13 За порушення законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:

1.

застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування

2.

тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

3.

всі відповіді правильні

4.

накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків

 Джерело: стаття 37 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

86.704.04.14 Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

1.

Верховна Рада України

2.

Кабінет Міністрів України

3.

Національний банк України

4.

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 9 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

87.704.05.1 Датою видачі посвідчення агента з митного оформлення (представника митного брокера)є дата:

1.

отримання агентом з митного оформлення (представником митного брокера)посвідчення представника митного брокера

2.

складання іспиту

3.

реєстрації факту видачі у окремому журналі видачі посвідчень агента з митного оформлення (представника митного брокера)

4.

реєстрації наказу митниці

 Джерело: розділ V Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009

№ 767.

88.704.05.2 Агент з митного оформлення (представник митного брокера) повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1.

володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної та податкової справи

2.

мати вищу освіту чи базову вищу освіту та володіти уміннями та навиками в галузі митної справи

3.

мати вищу освіту

4.

мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту, володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи

 Джерело: пункт 10 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

89.704.05.3 Рівень спеціальних знань, умінь та навиків у галузі митної справи агент з митного оформлення (представник митного брокера) повинен підтверджувати:

1.

один раз на 5 років

2.

один раз на 3 роки

3.

щороку

4.

у разі істотних змін законодавства України у сфері державної митної справи

 Джерело: пункт 10 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

90.704.05.4 Митний брокер повинен зберігати належні йому оформлені копії митних декларацій (аркуші комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікацій) протягом:

1.

3 років з дати їх оформлення

2.

5 років з дати їх оформлення

3.

2 років з дати їх оформлення

4.

1 року з дати їх оформлення

 Джерело: пункт 11 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

91.704.05.5 Спеціальні знання, уміння та навики в галузі митної справи агент з митного оформлення (представник митного брокера)може здобувати:

1.

в навчальних закладах за денною (очною) формою навчання

2.

в навчальних закладах за дистанційною чи іншою формою навчання

3.

шляхом самостійної підготовки

4.

всі відповіді вірні

 Джерело: пункт 10 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445

92.704.05.6 Кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера це:

1.

документ установленого зразка, що надає право митному брокеру виконувати дії, необхідні для здійснення процедур митного контролю та митного оформлення

2.

документ, що засвідчує успішне складання іспиту агентом з митного оформлення представником митного брокера)і є додатком до ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності

3.

документ установленого зразка, який видається Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики України після успішного складання іспиту агентом з митного оформлення (представником митного брокера)

4.

документ, що видається агенту з митного оформлення (представнику митного брокера) в разі успішного складання іспиту і діє на всій території України

 Джерело: розділ І Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

93.704.05.7 Вартість прийняття митницями іспитів у агентів з митного оформлення (представників митного брокера)складає:

1.

три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

2.

десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян,що сплачується митним брокером

3.

два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, крім категорій громадян, які користуються пільгами відповідно до законодавства України

4.

здійснюється на безоплатній основі

 Джерело: розділ І Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767.

94.704.05.8 Строк розгляду заяви на складання іспитів агентами з митного оформлення (представниками митного брокера)та доданих до неї документів у митниці не може перевищувати:

1.

10 робочих днів

2.

30 робочих днів

3.

7 робочих днів

4.

5 робочих днів або часу, необхідного для обробки такої заяви та видання наказу про створення екзаменаційної комісії

 Джерело: розділ ІІІ Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009

№ 767.

95.704.05.9 У разі користування особою (агентом з митного оформлення) під час складання іспиту сторонніми джерелами інформації вона:

1.

попереджається Головою або членами екзаменаційної комісії про порушення вимог Порядку складання іспиту

2.

зобов’язана здати такі джерела Голові комісії до закінчення складання іспиту

3.

може бути відсторонена за рішенням Комісії від складання іспиту

4.

відсторонюється від складання іспиту

 Джерело: розділ ІV Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009

№ 767

96.704.05.10 Отримане агентом з митного оформлення (представником митного брокера)посвідчення:

1.

може використовуватись виключно посадовими особами митного брокера, який подавав заяву на складання іспиту

2.

не може використовуватись іншою особою

3.

може використовуватись іншою особою за погодженням із митницею, яка видала таке посвідчення

4.

може використовуватись іншою особою за умови нотаріально посвідченої довіреності від особи, яка зазначена у такому посвідченні

 Джерело: розділ V Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.08.2009

№ 767

97.704.05.11 Чи може фізична особа - підприємець бути одночасно митним брокером і агентом з митного оформлення (представником митного брокера):

1.

так,за умови укладення письмового договору доручення про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів з особою, інтереси якої вона представляє у взаємовідносинах з митницею

2.

ні

3.

так, за погодженням з митницею оформлення

4.

так, за умови погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: пункт 7 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445.

98.704.05.12 Посвідчення представника митного брокера (агента з митного оформлення) діє:

1.

1 рік від дати видачі відповідного наказу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

3 роки від дати видачі відповідного наказу регіональної митниці, митниці

3.

безстроково, за умови щорічної перереєстрації

4.

5 років від дати видачі відповідного наказу регіональної митниці, митниці

 Джерело: пункт 1.2 Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169

99.704.05.13 Митниця приймає рішення щодо анулювання посвідчення представника митного брокера у разі:

1.

неотримання особою посвідчення протягом чотирьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

2.

неотримання особою посвідчення протягом трьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

3.

неотримання особою посвідчення протягом місяця з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

4.

неотримання особою посвідчення протягом шести місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

 Джерело: пункт 2.1 Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169

100.704.05.14 Митниця приймає рішення щодо анулювання посвідчення представника митного брокера у разі:

1.

набрання законної сили винесеними протягом одного місяця трьома і більше постановами митниці про накладання стягнення за порушення митних правил представником митного брокера

2.

набрання законної сили винесеними протягом одного календарного року трьома і більше постановами митного органу про накладання стягнення за порушення митних правил представником митного брокера

3.

неотримання особою посвідчення протягом місяця з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

4.

неотримання особою посвідчення протягом чотирьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу

 Джерело: пункт 2.1 Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169.

101.704.06.1 Продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюється:

1.

фізичним та юридичним особам

2.

громадянам, які в'їжджають на територію України

3.

громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами

4.

резидентам, які переміщуються через митний кордон України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами або нерезидентами

 Джерело: пункт 3 Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1089

102.704.06.2 Маркування товарів на складі магазину безмитної торгівлі проводиться:

1.

у шестиденний строк після їх надходження

2.

у семиденний строк після їх надходження та митного оформлення

3.

у найкоротший строк після їх надходження

4.

у триденний строк після їх надходження та митного оформлення

 Джерело: пункт 12 Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1089

103.704.06.3 Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання надається:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

Кабінетом Міністрів України

3.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4.

митницею

 Джерело: стаття 406 Митного кодексу України

104.704.06.4 Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання діє:

1.

безстроково, за умови щорічної перереєстрації

2.

протягом двох років, за умови додержання власником складу тимчасового зберігання вимог митного законодавства

3.

безстроково

4.

протягом трьох років, за умови додержання власником складу тимчасового зберігання вимог митного законодавства

 Джерело: стаття 411 Митного кодексу України

105.704.06.5 Звіт про рух товарів на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги подається митниці:

1.

щоквартально

2.

до 5 числа місяця наступного за звітним

3.

щомісячно

4.

до 10 числа місяця наступного за звітним

 Джерело: стаття 201 Митного кодексу України

106.704.06.6 На складах тимчасового зберігання утворюються:

1.

тимчасові зони митного контролю

2.

вибіркові зони митного контролю

3.

постійні зони митного контролю

4.

зони одноразового здійснення митного контролю

 Джерело: стаття 201 Митного кодексу України

107.704.06.7 На складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги утворюються:

1.

тимчасові зони митного контролю

2.

постійні зони митного контролю

3.

зони митного контролю одноразової дії

4.

тимчасові зони митного контролю та/або зони митного контролю одноразової дії

 Джерело: стаття 201 Митного кодексу України

108.704.06.8 На тимчасове зберігання під митним контролем товари можуть розміщуватись на:

1.

складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги

2.

митних складах

3.

всі відповіді вірні

4.

складах тимчасового зберігання

 Джерело: стаття 201 Митного кодексу України

109.704.06.9 Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить:

1.

60 календарних днів

2.

180 календарних днів

3.

120 календарних днів

4.

90 календарних днів

 Джерело: стаття 204 Митного кодексу України

110.704.06.10 Строк тимчасового зберігання товарів може бути продовжений митницею, з дозволу якої товари були розміщені на складі, але не більше ніж на:

1.

10 днів

2.

60 днів

3.

45 днів

4.

30 днів

 Джерело: стаття 204 Митного кодексу України

111.704.06.11 Якщо товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, декларувались органу доходів і зборів і після закінчення строків зберігання двічі надавалася відмова у митному оформленні цих товарів, вони:

1.

підлягають обов’язковій передачі на склад органу доходів і зборів

2.

повинні бути вивезені за межі митної території України

3.

відправляються під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення

4.

повинні бути задекларовані власником до відповідного митного режиму та/або передані на склад органу доходів і зборів та/або вивезені за межі митної території України

 Джерело: стаття 204 Митного кодексу України

112.704.06.12 Товари, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, підлягають:

1.

всі відповіді вірні

2.

митному оформленню як такі, що надійшли на митну територію України у непридатному, зіпсованому або пошкодженому стані

3.

поміщенню у митний режим знищення або руйнування

4.

вивезенню за межі митної території України

 Джерело: стаття 205 Митного кодексу України

113.704.06.13 Рішення про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання повинно бути прийнято протягом:

1.

20 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу

2.

30 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу

3.

5 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу

4.

10 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу

 Джерело: стаття 409 Митного кодексу України

114.704.06.14 Склад тимчасового зберігання може бути:

1.

закритого та відкритого типу

2.

комерційного, сервісного та промислового типу

3.

жодна з відповідей не вірна

4.

закритого, відкритого та сервісного типу

 Джерело: стаття 437 Митного кодексу України

115.704.06.15 Не допускається розміщення на складах тимчасового зберігання товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, якщо до закінчення строку їх придатності залишається:

1.

менше одного місяця

2.

менше двох місяців

3.

менше 45 днів

4.

менше 1/3 терміну придатності визначеного виробником

 Джерело: стаття 439 Митного кодексу України

116.704.06.16 Звіт про рух товарів на складі тимчасового зберігання подається до органу доходів і зборів:

1.

щомісячно

2.

щоквартально

3.

подекадно

4.

1 раз на рік

 Джерело: стаття 440 Митного кодексу України

117.704.06.17 Порядок розміщення, зберігання та обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі тимчасового зберігання, а також випуску їх із цього складу визначається:

1.

підрозділом митного оформлення, в зоні діяльності якого функціонує склад тимчасового зберігання

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3.

митницею, у зоні діяльності якої розташовано склад тимчасового зберігання

4.

Кабінетом Міністрів України

 Джерело: стаття 437 Митного кодексу України

118.704.06.18 Магазин безмитної торгівлі - це

1.

спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міждержавного або місцевого сполучення, а також на повітряному, залізничному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі

2.

спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного та міждержавного сполучення та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим магазину безмитної торгівлі

3.

це відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем

4.

спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, а також на повітряному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі

 Джерело: стаття 420 Митного кодексу України

119.704.06.19 Реалізація підприємствам товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі:

1.

здійснюється в загальному порядку

2.

допускається за умови здійснення розрахунків у безготівковій формі

3.

допускається за умови здійснення розрахунків у готівковій формі

4.

забороняється

 Джерело: стаття 420 Митного кодексу України

120.704.06.20 Магазини безмитної торгівлі в установленому порядку здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів:

1.

за товарними позиціями 16 - 87 згідно з УКТ ЗЕД

2.

що підлягають обов'язковій сертифікації

3.

які відповідно до закону заборонені до переміщення через митний кордон України, та товарів за товарними позиціями 8703-8716 згідно з УКТ ЗЕД

4.

які відповідно до закону заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, та товарів за товарними позиціями 2701 - 2716 згідно з УКТ ЗЕД

 Джерело: стаття 420 Митного кодексу України

121.704.06.21 Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам затверджуються:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

2.

Кабінетом Міністрів України

3.

Митним кодексом України

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 420 Митного кодексу України

122.704.06.22 Митний склад - це:

1.

ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України

2.

відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем, їх переробки до поміщення їх у відповідний митний режим

3.

відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем

4.

відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів

 Джерело: стаття 424 Митного кодексу України

123.704.06.23 Митний склад може бути:

1.

закритого, відкритого, промислового типів

2.

відкритого та сервісного типів

3.

закритого або відкритого типу

4.

комерційного, сервісного та промислового типів

 Джерело: стаття 424 Митного кодексу України

124.704.06.24 Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі надається:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері фінансів

3.

центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону

 Джерело: стаття 406 Митного кодексу України

125.704.06.25 На здійснення митної брокерської діяльності видається:

1.

ліцензія

2.

свідоцтво

3.

кваліфікаційне посвідчення

4.

дозвіл

 Джерело: стаття 405 Митного кодексу України

126.704.06.26 Дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу надається:

1.

митницею, у зоні діяльності якої розташовані відповідні території, приміщення, резервуари, холодильні чи морозильні камери, криті чи відкриті майданчики, які можуть використовуватись при впровадженні цього виду діяльності

2.

центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

3.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 406 Митного кодексу України

127.704.06.27 Дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу надається:

1.

митницею

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3.

центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

 Джерело: стаття 406 Митного кодексу України

128.704.06.28 Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання надається:

1.

центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

2.

митницею

3.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 406 Митного кодексу України

129.704.06.29 Дозвіл на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу надається:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону

3.

митницею

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

 Джерело: стаття 406 Митного кодексу України

130.704.06.30 Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства:

1.

дозволу на здійснення митної брокерської діяльності

2.

дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання закритого типу та дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого або закритого типу

3.

дозволів на здійснення митної брокерської діяльності та дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання закритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу

4.

ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності, дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу

 Джерело: стаття 408 Митного кодексу України

131.704.06.31 Витяг з реєстру про надання підприємству дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу видається протягом:

1.

п’ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

2.

п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

3.

десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

4.

трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу

 Джерело: стаття 409 Митного кодексу України

132.704.06.32 Дозвіл на право відкриття та експлуатацію митного складу діє:

1.

протягом одного року з дати його видачі

2.

протягом п’яти років з дати його видачі

3.

безстроково

4.

протягом трьох років з дати його видачі

 Джерело: стаття 411 Митного кодексу України

133.704.06.33 Дозвіл на право відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі може бути анульований або його дія може зупинятись на строк до:

1.

120 днів

2.

30 днів

3.

60 днів

4.

90 днів

 Джерело: стаття 412 Митного кодексу України

134.704.06.34 Митний брокер провадить митну брокерську діяльність:

1.

у будь-якому органі доходів і зборів України

2.

в зоні діяльності митниці, яка видала ліцензію на здійснення митно-брокерської діяльності

3.

в зоні діяльності митниці обліку

4.

в зоні діяльності митниці обліку або за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику в зоні діяльності будь-якого органу доходів і зборів

 Джерело: стаття 416 Митного кодексу України

135.704.06.35 Протягом якого терміну з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі товари, які знаходяться у такому магазині і перебувають в митному режимі безмитної торгівлі підлягають декларуванню до іншого митного режиму:

1.

60 днів

2.

30 днів

3.

15 днів

4.

10 днів

 Джерело: стаття 423 Митного кодексу України

136.704.06.36 Вільні митні зони можуть бути:

1.

комерційного та промислового типів

2.

сервісного та промислового типів

3.

комерційного та сервісного типів

4.

комерційного, сервісного та промислового типів

 Джерело: стаття 430 Митного кодексу України

137.704.06.37 Вільні митні зони комерційного типу створюються з метою:

1.

забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків

2.

забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин

3.

для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон

4.

всі відповіді правильні

 Джерело: стаття 430 Митного кодексу України

138.704.06.38 Вільні митні зони сервісного типу створюються з метою:

1.

забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків

2.

забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин

3.

переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон

4.

всі відповіді правильні

 Джерело: стаття 430 Митного кодексу України

139.704.06.39 Вільні митні зони промислового типу створюються з метою:

1.

забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків

2.

забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, технічного обслуговування, модернізації товарів, а також з будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин

3.

переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон

4.

всі відповіді правильні

 Джерело: стаття 430 Митного кодексу України

140.704.06.40 Взаємовідносини утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та органами доходів і зборів визначаються:

1.

відповідними договорами

2.

Кабінетом Міністрів України

3.

Верховною Радою України

4.

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 444 Митного кодексу України

141.704.06.41 Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу встановлюються:

1.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

Кабінетом Міністрів України

3.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

4.

територіальним органом центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в зоні діяльності якої розташовано вантажний митний комплекс

 Джерело: стаття 445 Митного кодексу України

142.704.06.42 Утримувач вантажного митного комплексу зобов’язаний забезпечити безоплатний вхід та в’їзд на територію комплексу та безоплатне перебування на його території протягом:

1.

перших чотирьох годин

2.

перших трьох годин

3.

перших 2-х годин

4.

першої доби

 Джерело: стаття 446 Митного кодексу України

143.704.06.43 Реалізація та/або споживання іноземних товарів на території вільної митної зони:

1.

забороняється

2.

здійснюється в загальному порядку

3.

здійснюється під контролем митниці, в зоні діяльності якої функціонує вільна митна зона

4.

здійснюється відповідно до технологічного режиму роботи вільної митної зони та під контролем митниці, в зоні діяльності якої функціонує така вільна митна зона

 Джерело: стаття 434 Митного кодексу України

144.704.06.44 Агент з митного оформлення це:

1.

фізична особа-резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення

2.

фізична особа-нерезидент, що безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з митним оформленням товарів, транспортних засобів комерційного призначення

3.

фізична особа, яка перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з виконанням митних формальностей з товарами та транспортними засобами комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України

4.

фізична особа, яка на підставі відповідного договору з митним брокером представляє його інтереси в органах доходів і зборів

 Джерело: стаття 418 Митного кодексу України

145.704.06.45 За вчинення правопорушень, пов’язаних зі здійсненням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену:

1.

Митним кодексом України та іншими законами України

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3.

Кабінетом Міністрів України

4.

Кодексом про адміністративні правопорушення

 Джерело: стаття 416 Митного кодексу України

146.704.06.46 Звіт про рух товарів на митному складі подається утримувачем митного складу:

1.

щоквартально

2.

щомісячно

3.

1 раз на рік

4.

подекадно

 Джерело: стаття 428 Митного кодексу України

147.704.06.47 На територію вільної митної зони можуть ввозитися будь-які товари, крім :

1.

товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога

2.

товарів за кодами згідно УКТЗЕД 2701-2716

3.

живих тварин

4.

всі відповіді правильні

 Джерело: стаття 434 Митного кодексу України

148.704.07.1 Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються:

1.

Кіотською Конвенцією

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

3.

Кабінетом Міністрів України

4.

Митним кодексом України

 Джерело: стаття 257 Митного кодексу України

149.704.07.2 Рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту без їх пред’явлення органу доходів і зборів, якому подано митну декларацію,або про необхідність такого пред’явлення приймається органом доходів і зборів на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше:

1.

однієї робочої години з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку

2.

однієї доби з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку

3.

чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку

4.

трьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку

 Джерело:  стаття 258 Митного кодексу України

150.704.07.3 Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх органу доходів і зборів за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, приймається органом доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація на основі результатів аналізу ризиків у строк, що не перевищує:

1.

чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

2.

доби з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

3.

трьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

4.

двох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

 Джерело:  стаття 259 Митного кодексу України

151.704.07.4 Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред’явлені для митного оформлення, з метою:

1.

проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей

2.

перевірки митної вартості та прискорення виконання митних формальностей

3.

перевірки, визначення коду товару згідно УКТЗЕД та прискорення виконання митних формальностей

4.

перевірки країни походження та прискорення виконання митних формальностей

 Джерело: стаття 259 Митного кодексу України

152.704.07.5 Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом:

1.

10 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів

2.

30 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів

3.

90 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів

4.

60 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів

 Джерело: стаття 259 Митного кодексу України

153.704.07.6 Якщо під час митного оформлення товарів за тимчасовою митною декларацією органом доходів і зборів бралися проби (зразки) цих товарів і рішення органу доходів і зборів за результатами такого дослідження не може бути прийняте в 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується органом доходів і зборів, але не більше ніж на:

1.

10 днів

2.

7 днів

3.

5 днів

4.

15 днів

 Джерело: стаття 260 Митного кодексу України

154.704.07.7 Періодична митна декларація може подаватись на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше:

1.

30 днів та під зобов’язання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією

2.

60 днів та під зобов’язання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією

3.

90 днів та під зобов’язання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією

4.

180 днів та під зобов’язання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією

 Джерело: стаття 260 Митного кодексу України

155.704.07.8 Митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом:

1.

строку, визначеного декларантом та погодженого з митницею

2.

15 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу

3.

7 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу

4.

10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу

 Джерело: стаття 263 Митного кодексу України

156.704.07.9 У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, у тому числі у зв’язку з прийняттям органом доходів і зборів рішення про коригування митної вартості товарів, нова митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, не пізніше:

1.

строку, необхідного для усунення причин, що не дали змоги своєчасно задекларувати ці товари, транспортні засоби комерційного призначення

2.

3 робочих днів з дати такої відмови

3.

15 робочих днів з дати такої відмови

4.

10 робочих днів з дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі органу доходів і зборів

 Джерело: стаття 263 Митного кодексу України

157.704.07.10 Строки декларування продовжуються органом доходів і зборів на прохання декларанта у разі:

1.

відсутності без поважних причин перевізника транспортного засобу

2.

відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, коли відсутні один або декілька документів

3.

коли процедура контролю, який здійснюється іншими державними органами під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу

4.

хвороби власника товарів, що настала до прибуття у місце здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом

 Джерело: стаття 263 Митного кодексу України

158.704.07.11 Митна декларація реєструється та приймається органом доходів і зборів у порядку, що визначається:

1.

Верховною Радою України

2.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів

3.

Кабінетом Міністрів України

4.

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 Джерело: стаття 264 Митного кодексу України

159.704.07.12 Документи, відомості про які зазначені у митній декларації, повинні зберігатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом не менше ніж:

1.

180 днів

2.

730 днів

3.

365 днів

4.

1095 днів

 Джерело: стаття 264 Митного кодексу України

160.704.07.13 Перед подачею митної декларації декларант має право з дозволу органів доходів і зборів здійснювати:

1.

частковий огляд товарів та транспортних засобів комерційного призначення

2.

митний огляд товарів та транспортних засобів комерційного призначення

3.

ідентифікаційний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах

4.

фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах, брати проби та зразки товарів

 Джерело: стаття 266 Митного кодексу України

161.704.07.14 У разі надходження товарів різних найменувань у кількості більше 10 товарних підкатегорій однією партією,такі товари за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи, можуть декларуватися для вільного обігу на митній території України за:

1.

одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найменша ставка ввізного мита

2.

одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість

3.

двома класифікаційними кодами згідно з УКТЗЕД за умови, що цим кодам відповідає найбільша ставка ввізного мита

4.

одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка ввізного мита

 Джерело: стаття 267 Митного кодексу України

162.704.07.15 Внесення змін до митної декларації, прийнятої органом доходів і зборів, допускається до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, а також протягом:

1.

п’яти років з дня завершення їх митного оформлення

2.

десяти років з дня завершення їх митного оформлення

3.

трьох років з дня завершення їх митного оформлення

4.

одного року з дня завершення їх митного оформлення

 Джерело: стаття 269 Митного кодексу України

163.704.07.16 Орган доходів і зборів визнає митну декларацію недійсною якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за цією декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом:

1.

90 днів

2.

30 днів

3.

6 місяців

4.

180 днів

 Джерело: стаття 269 Митного кодексу України

164.704.07.17 Відмова органу доходів і зборів у прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено:

1.

відправника товарів

2.

отримувача товарів

3.

декларанта

4.

перевізника

 Джерело: стаття 259 Митного кодексу України

165.704.08.1 Кількість митних режимів, запроваджена Митним кодексом України складає:

1.

10

2.

12

3.

14

4.

13

 Джерело: стаття 70 Митного кодексу України

166.704.08.2 Вкажіть вірну назву митного режиму, запровадженого відповідно до Митного кодексу України:

1.

тимчасове ввезення (вивезення)

2.

безмитна торгівля

3.

спеціальна митна зона

4.

магазин безмитної торгівлі

 Джерело: стаття 70 Митного кодексу України

167.704.08.3 Вкажіть вірну назву митного режиму, запровадженого відповідно до Митного кодексу України:

1.

остаточне вивезення

2.

магазин безмитної торгівлі

3.

вільна митна зона

4.

спеціальна митна зона

 Джерело: стаття 70 Митного кодексу України

168.704.08.4 Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом:

1.

їх декларування та митного оформлення

2.

їх декларування та здійснення митного контролю та митного оформлення щодо цих товарів

3.

виконання щодо цих товарів митних процедур

4.

їх декларування та виконання митних формальностей

 Джерело: стаття 71 Митного кодексу України

169.704.08.5 Митний режим, у який поміщені товари, може бути змінений на інший за умови:

1.

письмового погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

2.

отримання ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції відповідного до нового митного режиму, в який поміщуються товари

3.

виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму

4.

дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, встановлених відповідно до закону для товарів, що поміщуються у такий інший митний режим

 Джерело: стаття 71 Митного кодексу України

170.704.08.6 За митним статусом товари поділяються на:

1.

українські, іноземні та такі що стануть українськими після їх поміщення в у відповідний митний режим

2.

українські, іноземні та статус яких не визначено

3.

українські, іноземні та без визначеного статусу

4.

українські та іноземні

 Джерело: стаття 72 Митного кодексу України

171.704.08.7 Усі товари на митній території України (за винятком територій вільних митних зон) вважаються такими, що мають статус:

1.

внутрішніх товарів

2.

українських товарів

3.

іноземних товарів

4.

українських, іноземних товарів та товарів без визначеного статусу

 Джерело: стаття 72 Митного кодексу України

172.704.08.8 Переміщення товарів у митному режимі транзиту здійснюється як:

1.

внутрішній транзит, або каботаж

2.

прохідний або внутрішній транзит

3.

прохідний або каботаж

4.

прохідний або внутрішній транзит, або каботаж

 Джерело: стаття 91 Митного кодексу України

173.704.08.9 У митний режим транзиту можуть бути поміщені товари, транспортні засоби комерційного призначення:

1.

за умови, що за митним статусом такі товари є українськими

2.

за умови, що за митним статусом такі товари є іноземними

3.

за умови, що митний статус товарів неможливо визначити

4.

незалежно від їх митного статусу

 Джерело: стаття 92 Митного кодексу України

174.704.08.10 Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні:

1.

всі відповіді вірні

2.

не використовуватися ні з якою іншою метою, крім транзиту

3.

бути доставленими у орган доходів і зборів призначення до закінчення строку, визначеного статтею 95 Митного кодексу України

4.

перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання

 Джерело: стаття 93 Митного кодексу України

175.704.08.11 Питання, пов’язані з виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного контролю товарів, поміщених у відповідний митний режим, регулюються:

1.

Митним кодексом України, іншими актами законодавства України з питань державної митної справи

2.

Митним та Податковим кодексами України

3.

Митним кодексом України

4.

Податковим кодексом України

 Джерело: стаття 73 Митного кодексу України

176.704.08.12 Визначення поняття якого митного режиму наведено нижче: митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України

1.

тимчасове ввезення

2.

безмитна торгівля

3.

імпорт (випуск для вільного обігу)

4.

реімпорт

 Джерело: стаття 74 Митного кодексу України

177.704.08.13 Митний режим імпорту може бути застосований до:

1.

всі відповіді правильні

2.

товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим

3.

продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території

4.

товарів, що надходять на митну територію України

 Джерело: стаття 75 Митного кодексу України

178.704.08.14 Митний режим імпорту може бути застосований до:

1.

продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території

2.

товарів, поміщених у митний режим реекспорту

3.

товарів, що вивозяться за межі митної території України

4.

товарів, поміщених в митний режим тимчасового вивезення

 Джерело: стаття 75 Митного кодексу України

179.704.08.15 У разі втрати товарів після ввезення їх на митну територію України внаслідок протиправних дій третіх осіб митні платежі, встановлені на імпорт таких товарів:

1.

не справляються відповідно до законодавства за умови документального підтвердження протиправних дій третіх осіб

2.

не справляються відповідно до вимог Митного кодексу України

3.

підлягають сплаті за пільговими ставками Митного тарифу України

4.

підлягають сплаті в повному обсязі

 Джерело: стаття 75 Митного кодексу України

180.704.08.16 Товари, поміщені у митний режим імпорту, мають статус:

1.

українських чи іноземних товарів

2.

вітчизняних товарів

3.

іноземних товарів

4.

українських товарів

 Джерело: стаття 76 Митного кодексу України

181.704.08.17 Визначення поняття якого митного режиму наведено нижче: митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються для вільного обігу на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1.

реекспорт

2.

тимчасове вивезення

3.

імпорт (випуск для вільного обігу)

4.

реімпорт

 Джерело: стаття 77 Митного кодексу України

182.704.08.18 У митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, що були вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, що їх експортувала, якщо:

1.

ці товари повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує трьох років з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту