ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ (ТРЕНІНГУ) МИТНОГО БРОКЕРА 2021 р.
№  П/П НАЗВА ТЕМИ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

ТЕМА І.

logotip

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

1.2. Види зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

1.3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

1.4. Право на здійснення зовнішньоекономічних операцій.

1.5. Вимоги щодо порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

1.6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1.7. Особливості відповідальності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

4 години

ТЕМА II .

МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

2.1. Поняття митно-тарифного регулювання.

2.2. Структура УКТ ЗЕД.

2.3. Визначення країни походження товару.

2.4. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів.

2.5. Митна вартість товарів.

2.6. Поняття єдиного митного тарифу України.

2.7. Мито та його види.

2.8. Порядок нарахування та справляння ввізного мита.

2.9. Порядок нарахування та справляння акцизного податку. Порядок нарахування та справляння податку на додану вартість.

6 годин

ТЕМА III.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНРТОЛЮ ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

3.1. Попередній документальний контроль. (нетарифне регулювання).

3.2. Порядок здійснення екологічного контролю.

3.3. Порядок здійснення ветеринарного контролю.

3.4. Порядок здійснення фітосанітарного контролю.

3.5. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному контролю.

3.6. Порядок  митного оформлення товарів, що підлягають обов’яковій сертифікації.

3.7. Контроль за експортом брухту і відходів чорних та кольорових  металів.

3.8. Гемологічний контроль.

3.9. Державне регулювання експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6 годин

ТЕМА  IV.

ДЕКЛАРУВАННЯ

4.1. Поняття декларування товарів та транспортних засобів.

4.2. Тимчасова та неповна декларація.

4.3. Періодична  митна декларація.


12 годин

ТЕМА  V.

ТОВАРОТРАНСПОРТНІ ТА ТОВАРОСУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

5.1.Документи, які можуть супроводжувати зовнішньоторгівельні вантажі.

5.2. Документи, що подаються для здійснення митного контролю.

5.2.1. Митна деларація.

5.2.2. Товаротранспортні документи.

5.2.3. Зовнішньоекономічний договір.

5.2.4. Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість.

5.2.5. Декларація митної вартості товару.

5.2.6. Облікова картка суб’єкта ЗЕД.

5.2.7. Митна декларація на бланку ЄАД.

5.2.8. Документ контролю за доставкою товарів.

5.2.9. Документи про надання фінансових гарантій.

5.2.10. Ліцензія митного перевізника.

5.2.11. Книжка МДП, книжка АТА, книжка CPD .

5.2.12. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами.

5.2.13. Акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку тощо).

5.2.14. Посередницький договір.

5.2.15. Документ на право провадження митної брокерської діяльності.

5.2.16. Документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів.

5.2.17. Документи, що визначають країну походження товарів.

5.2.18. Документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД.

5.2.19. Документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування.

8 годин

ТЕМА  VI.

ПОНЯТТЯ ПУНКТУ ПРОПУСКУ ТА ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

6.1. Визначення державного та митного кордону України.

6.2. Поняття пункту пропуску.

6.3. Поняття зони митного контролю.

6.4. Режим зони митного контролю.

6.5. Обмеження щодо використання засобів зв’язку та наявності особистих речей посадовим особам Митної служби України.

6.6. Допуск транспортних засобів та громадян у зони митного контролю.

2 години

ТЕМА VII.

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

7.1. Поняття митного контролю.

7.2. Порядок здійснення митного контролю автотранспортних засобів.

7.3. Порядок здійснення митного контролю водних транспортних засобів.

7.4. Порядок здійснення митного контролю  залізничних транспортних засобів.

7.5. Порядок здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів.

7.6. Мета митного оформлення.

7.7. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів.

7.8. Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання.

7.9. Критерії оцінки підприємств до яких може встановлюватися спрощений порядок митного оформлення.

7.10. Порядок митного оформлення гуманітарної та технічної допомоги.

7.11. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій.

8 годин

ТЕМА VIII.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД  МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

8.1. Загальні засади переміщення товарів та транспортних засобів між митницями.

8.2. Строк доставки товарiв. Порядок контролю за доставкою товарів, що вивозяться з митної територiї України.

8.3. Контроль за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України.

8.4.Контроль за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України.

8.5. Змiна митного режиму та переадресування товарiв.

4 години

ТЕМА IX.

МИТНІ РЕЖИМИ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

9.1. Поняття митного режиму.

9.2. Порядок застосування митного режиму імпорт.

9.3. Порядок застосування митного режиму ’’реімпорт’’.

9.4. Порядок застосування митного режиму ’’експорт ’’.

9.5. Порядок застосування митного режиму ’’реекспорт ’’.

9.6. Порядок застосування митного режим "транзит".

9.6. Порядок застосування митного режиму ’’тимчасове ввезення (вивезення)’’.

9.7. Порядок застосування митного режиму ’’митний склад’’.

9.8. Порядок застосування митного режиму ’’спеціальна митна зона’’.

9.9. Порядок застосування митного режиму ’’переробка на митній  території України’’.

9.10. Порядок застосування митного режиму "переробка за межами митної території України" та "переробка на митній території України".

9.11. Переробка товарів для вільного обігу.

9.12. Порядок застосування митного режиму "знищення або руйнування".

9.13. Порядок застосування митного режиму "відмова на користь  держави"

10 годин

ТЕМА Х

ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ГРОМАДЯН

10.1. Переміщення особистих речей громадянами.

10.2. Обмеження ввезення громадянами товарiв та особистих речей на митну територiю України

10.3. Звільнення вiд оподаткування при ввезеннi на митну територiю України.

10.4. Звiльнення вiд оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами.

10.5. Митне оформлення й оподаткування товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України.

10.6. Митне оформлення й оподаткування транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України для вiльного використання.

4 години

ТЕМА XI.

ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ЯК АДМІНІСТРАТИВНИ ПРАВОПОРУШЕННЯ. ПОНЯТТЯ КОНТРАБАНДИ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ

11.1. Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення, суб’єкти відповідальності за порушення митних правил. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил,. Види порушень митних правил і відповідальність за  такі правопорушення.   Процесуальні дії в справах про порушення митних правил.

11.2. Особливості відповідальності за порушення митних правил.

11.3. Види постанов у справі про порушення митних правил, особливості розгляду судом справ про порушення митних правил.

11.4. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил.  Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.

11.5. Поняття злочину.

11.6. Поняття контрабанди.

11.7.  Запобігання контрабанді.

4 години

ПРАКТИКА

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО МОЖУТЬ СУПРОВОДЖУВАТИ ТОВАРИ:

1.1. Документи, що подаються для здійснення митного контролю.

1.2.  Митна деларація (порядок заповнення).

1.3. Товаротранспортні документи.

1.4. Зовнішньоекономічний договір.

1.5. Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість (створення електронного інвойсу).

1.6. Декларація митної вартості товару (порядок заповнення).

1.7. Облікова картка суб’єкта ЗЕД (порядок заповнення).

1.8. Документ контролю за доставкою товарів (порядок заповнення).

2. Використання інформаційно-довідкової системи програм при плануванні та здійсненні зовнішньоекономічних операцій:

-  оформлення МД (автоматизація процесу заповнення МД, внесення даних у МД , електронні інвойси, документи для оформлення МД);

– заяви, акти огляду та інше, особливості заповнення МД для різних митних режимів;

- електронне декларування.

 

40  год.

ВСЬОГО ПО ПЛАНУ :

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАНЯТЬ                                                      68 год.

ПРАКТИЧНІ      40 год.

 

1

З ПИТАНЬ ЗАМОВЛЕННЯ (ЗАПИСУ):

29000 м. Хмельницький, вул Інститутська, 11

Хмельницький національний університет, Регіональний центр перепідготовки та працевлаштування

ТОВ "ВРЕСЛІНГ"

т. 0682022750, (0382) 77 94 67, 0949818467


 

 

 

 

 

 

© ТОВ «Вреслінг»