Товариство з обмеженою відповідальністю «ВРЕСЛІНГ»

Було створено  27.10.1995 року.

Свідоцтво платника податків

Довіідка органів державної статистики стор. 1 стор.2 //

Метою діяльності є виконання наступних завдань:


-  видання підручників для підготовки спеціалістів у сфері ЗЕД (декларанти), митних брокерів, перевізників;

- перепідготовка спеціалістів для отриманням необхідних теоретичних знань та практичних навичок;

- подальше працевлаштування слухачів на діючих підприємствах або створення власних;

- надання необхідних інформаційних ресурсів для професійної діяльності (програмне забезпечення, інформаційні комплекси).

- організація та проведення курсів (тренінгів). Детальніше...

vr

Наші клієнти:

Нашими клієнтами є вищі навчальні заклади, підприємства, що здійснюють митно-брокерську діяльність, агенти митного оформлення товарів, а також інші юридичні та фізичні особи. (Приватний вищий навчальний Заклад «Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля», Національний транспортний університет , Національний університет "Острозька академія", Волинський інститут економіки та менеджменту у формі ЗАТ, Українська державна академія залізничного транспорту, , Одесская национальная морская академия (ОНМА), Національний лісотехнічний університет України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет харчових технологій, Навчально-методичний центр  УКООПСПІЛКИ "УКООПОСВІТА" та багато інших.

m

Наша продукція та програмне забезпечення:

con


kn

cd


md

qd...............Детальніше... .............................. Детальніше... ....................Детальніше... .....................Детальніше...

Курс підготовки митного брокера

- Теоретична частина

-  Практична частина

-ознайомлення з документами, які подаються для здійснення митного контролю; -вивчення програмного забезпечення; -практичне заповнення декларацій. (згідно з планом)

Забезпечення підготовки:

1.  «МИТНІ ПРАВИЛА В УКРАЇНІ»: підручник .– К.:Факт– 512 с.

2. Електронна книга «Курс підготовки митного брокера».

3. Оформлені відеолекції  приклад https://youtu.be/LtLE9K4reFo

ТОВ «ВРЕСЛІНГ»

Код ЄДРПОУ 22782285  п/р 26008052405988  в ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 315405

т. 0682022750 

© ТОВ «Вреслінг»